propozice
 
  NOVINKY 2016 PŘIHLÁŠKA 2016 SPONZOŘI UBYTOVÁNÍ
   
  KONTAKTY ..FOTOGALERIE. O NÁS ODKAZY TITULNÍ STRÁNKA
   
     
  ROK 2016 - 3. ročník  
     
 

DOGTREKKING (LONG) - PO STOPÁCH TOULOVCE

Jako doprovodné akce jsme připravili ještě 2 turistické trasy:
MID PO STOPÁCH TOULOVCE - bude v seriálu Dogmaraton, více info na http://www.dog-maraton.estranky.cz
ŠTĚNĚCÍ (SHORT) PO STOPÁCH TOULOVCE

 
     
  Termín: 31.3.2016 - 3.4.2016  
 

Uzávěrka přihlášek: 1.3.2016 (nebo dříve a to po naplnění startovní listiny)

 
     
  Prezence:  
  Dogtrekking (LONG) - čtvrtek 31.3.2016 od 17.00 hodin  
  MID - pátek 1.4.2016 od 17.00 hodin  
  ŠTĚNĚCÍ - prezentace před startem nebo dle dohody  
     
  Pro všechny kategorie:
Při prezenci bude kontrolován očkovací průkaz psů (i těch, kteří se neúčastní závodu), kde bude požadováno platné očkování proti vzteklině. Při prezenci bude předána mapa trati a itinerář.
 
     
 

Účastníci mladší 18 let musí při prezenci předložit písemný souhlas rodičů. Všichni ostatní účastníci budou na místě podepisovat potvrzení o startu na vlastní nebezpečí v tomto znění:

Tímto prohlašuji, že si plně uvědomuji náročnost celé akce, a přihlašuji se výhradně na své vlastní nebezpečí, s vědomím úplné osobní zodpovědnosti za sebe a svého psa. V případě potřeby, poskytnu první pomoc i svému soupeři. Veškeré své jednáni během akce podřídím zejména zdraví, ale i možnostem svého psa. Budu dodržovat daná pravidla a jednat čestně, protože vím, že nepoctivým jednáním bych podvedl především sám sebe a své svědomí.

 
     
  Zázemí: Turistická chata na Luckém vrchu (mapa ZDE)  
  Trasa: Žďárské vrchy a okolí  
     
 

Vyhlášení výsledků: neděle 3.4.2016 v 11.00 hodin (pro LONG a MID)
Štěněcí trasa bez vyhlášení, každý účastník obdrží diplom a malou pozornost při dojití do cíle hned v sobotu.

Vyhlášení a přebírání cenceny si budou účastníci přebírat pouze osobně a v době určené pořadatelem.
Pokud se účastník vyhlášení nezúčastní, nemá nárok na ceny.

 
     
     
  Informační      
meetingy: Dogtrekking (LONG) čtvrtek 31.3.2016 od 21.00 do 22.00 hod.
  MID pátek 1.4.2016 od 21.00 do 22.00 hod.
  ŠTĚNĚCÍ před startem před startem
     
  Starty: Dogtrekking (LONG) pátek 1.4.2016 kdykoliv mezi 6.30 - 8.30 hod.
    MID sobota 2.4.2016 kdykoliv mezi 6.30 - 8.30 hod.
  ŠTĚNĚCÍ sobota 2.4.2016 kdykoliv mezi 9.00 - 10.00 hod.
 

Po domluvě je možný start i později (dříve nikoliv), ale vždy s časem 8.30 hod. Jiný start, než výše uvedený doporučujeme poznamenat do přihlášky, v každém případě včas domluvit e-mailem nebo telefonicky.

Východy a západy slunce v době našeho dogtrekkingu přibližně:
východ slunce v 06:30-6:45 hod. a západ slunce v 19:15 - 19:30 hod.

       
  Časové limity: Dogtrekking (LONG) do 3.4.2016 do 10.30 hod.
  MID do 3.4.2016 do 10.30 hod.
  ŠTĚNĚCÍ do 2.4.2016 do 19.30 hod. (do západu slunce)
     
  Startovné: Dogtrekking (LONG) 350,- Kč
  MID 250,- Kč
  ŠTĚNĚCÍ 150,- Kč
     
  Cena za tričko Toulovcovo tričko (vel. S,M,L,XL) 200,- Kč
   
  Na místě bude možné také zakoupit Toulovcovo vodítko za 150,- Kč .
   
 

Startovné a peníze za trička posílejte na účet: 2200523411/2010 (Fio Banka)
jako variabilní symbol napište číslo mobilu, který uvedete v přihlášce.

Za přihlášeného bude považován ten, od koho obdržíme platbu a potvrdíme její přijetí (pokud vám do 3 dnů nepřijde od nás potvrzení o platbě, dejte vědět a zkontrolujeme to).

Zahraniční účastníci mohou zaslat pouze závaznou přihlášku a startovné zaplatit při prezenci.

Přihlášení po uzávěrce je možné (pokud nebude naplněn stav závodníků) za příplatek 150,- Kč pro všechny kategorie.

       
       
       
  Veterinární dozor: MVDr. Petra KORÁBOVÁ
tel.: +420 773 917 333
e-mail: veterinahlinsko@seznam.cz
http://veterinahlinsko.cz/
   
         
 

Ubytování:
Turistická chata na Luckém vrchu - www.lucky-vrch.cz

Mapa ZDE:

Každý účastník si musí ubytování domluvit sám. A to buď přímo na chatě na Lucké vrchu viz. ZDE nebo kdekoliv v okolí.
V místě je možnost stanování, spaní ve vlastních autech, pod širákem, .... Pod chatou je i několik chatiček, které je možné také využít, ale doporučujeme se domluvit s jinými účastníky a chatky zaplnit do posledního místečka.
Na chatě bude stravování (jídla a pití bude dost) a sociální zařízení - pro všechny.
Poplatek za stanování (vč. těch, co spí v autech) plaťte u majitele chaty. Jde o minimální poplatek za využívání sociálního zařízení.

Parkování v areálu a stavění stanů bude organizováno pořadateli na vyhrazených místech. Tuto informaci přidáváme po zkušenostech z loňských ročníků, kdy nám plno účastníků obsadilo celou louku. Ne všechny pozemky na Luckém vrchu patří majiteli chaty a např. zmiňovaná louka má jiného majitele, který si parkování a stanování na tomto pozemku nepřeje. Pokusíme se vyznačit lépe oblasti, kde se smí a nesmí parkovat a stanovat. Řiďte se pokynů pořadatelů.

Další možnost ubytování v hostinci Hlučál v Pusté Rybné, kontakty ZDE: http://hlucal.pustarybna.cz

Trať:
Připravili jsme pro vás trasu, která vede převážně po turistických značkách. Terén nebude náročný, ale najdou se i místa, která nebude lehké překonat. Půjdete přírodní rezervací, údolími, skalními městy, po polích i vesničkami. Žďárské vrchy a okolí je vyhlášené malebnou krajinou plnou krásných míst, výhledů, potůčků a lesů. Protože Toulovec vede i místní civilizací, bude na trati cca 15-20 % asfaltových cest, většinou klidných, bez provozu. Raději na tuto skutečnost upozorňujeme předem, aby se ti, kteří mají proti asfaltu nějaké výhrady, mohli rozhodnout dopředu. Dalším důvodem je i to, že Toulovec je na přelou března a dubna, což v našem kraji je často doprovázeno sněhem a asfaltové cesty budou v tomto případě úlevou.

Itinerář s mapou obdržíte vždy na prezenci. Doporučujeme se zúčastnit informačního meetingu, protože jen tam se dozvíte určité speciality, ale hlavně rady, doporučení k trase, místa kontrol a také vaše povinnosti.
Na trati pro dogtrekking long budou připraveny 2-3 občerstvovací stanice.

Délky tratí:
Dogtrekking (LONG) - do 90 km
MID - cca 45 km
Štěněcí - cca 15 km

Povinná výbava Dogtrekking (LONG):
Lékarnička - povinný obsah lékárničky:
1x obvaz hotový, 1x elastické obinadlo, 5x náplast s polštářkem,1x isotermická folie
2x botičky pro každého psa, který půjde s vámi
čelovka (nebo baterka)
strava pro psa
miska pro psa
láhev s vodou pro psa
strava pro člověka
bivakovací potřeby - spací pytel (viz. pravidla DT) a karimatka (nebo alumatka)

Doporučená výbava: mobilní telefon, náhradní baterie, pláštěnka, náhradní ponožky, pytlíky na psí exkrementy ...

Nově v pravidlech dogtrekkingu:
Celá povinná výbava bude kontrolována na startu.
V cíli také, ale s přihlédnutím na to, že voda a strava pro psa může být spotřebována, náplasti a botičky pro psa použité apod.....

Povinná a doporučená výbava MID a štěněcí:
Stejná jako pro Dogtrekking (LONG) mimo bivakovacích potřeb. Ty ale doporučujeme, pokud uvažujete využít max. časový limit a po cestě bivakovat.

Povinná výbava může být kontrolována.

Další důležité informace:

1. Kategorie:

Dogtrekking (LONG):
DTM1 - muži do 40-ti let, DTM2 - muži nad 40 let
DTW1 - ženy do 35-ti let, DTW2 - ženy nad 35 let

Turistické trasy (doprovodné akce):
MID muži (všechny věkové kategorie dohromady)
MID ženy (všechny věkové kategorie dohromady)
Štěněcí: bez pořadí

Kategorie MČRo zařazení do kategorie DTx-2 si rozhoduje účastník sám tak, že jakmile překročí hranici DTW(M)-2 bude na něm, jestli se nahlásí (zařadí) do kategorie DTx-2, nebo ještě zůstane v DTx-1. Podmínkou je, že v danou sezónu nesmí kategorii měnit. Jestli se tedy přihlásí na první akci do kategorie DTx-1, musí v této kategorii absolvovat všechny ostatní akce v sezóně. Pokud tuto podmínku účastník nedodrží, bude z bodování MČR vyřazen.

2. Psi musí být po celou dobu závodu připoutání ke svému dvounožci.

3. Každý, kdo závod nedokončí projitím cíle, je povinnen tuto informaci neprodleně oznámit pořadateli (i v případě, že nezůstáváte na vyhlášení, pokud bydlíte v blízkosti závodu a rozhodnete se odjet apod., pořadatel si vyhrazuje právo vždy vědět, zda jste právě na trati nebo již nejste účastníkem závodu a to hlavně z důvodu bezpečnosti).

4. Pořadatel nebude v průběhu závodu radit po telefonu trasu. Samozřejmě výjimkou budou situace ohrožující zdraví a výjimečné situace.

5. V případě účastníka mladšího 15 let bude start povolen pouze s doprovodem, ve věku 15-18 let je třeba předložit písemný souhlas rodičů k přihlášce.

6. Je povoleno a doporučeno doplňovat zásoby vody a jídla u domorodců.

7. Kontroly na trati budeme oznamovat na informačním meetingu.

8. Veterinární podmínky: Psi musí být klinicky zdraví – Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 veter. Zákona) nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a dalších zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003.

9. Závodu se smí účastnit pouze zdraví psi starší jednoho roku (kromě štěněcí trati, tam mohou i mladší pejsci a i malinká plemena).

10. Odvoz z trasy bude zajištěn.

11. Část trasy vede i přírodní rezervací, proto se prosím pohybujte tímto územím s nejvyšší úctou k přírodě.

12. Prosíme o dodržování pořádku na chatě a v celém areálu. Každý je povinnen si po svém čtyřnožci uklidit a snažit se na pokojích domluvit hafanům, aby nic neničili a aby po nich nezůstával nepořádek. Přeci jen se jedná o prvorepublikovou chatu a uržovat ji v krásném stavu dá hodně práce. Majitel je milovník zvířat, ale to neznamená, že si chce nechat zničit to, co léta buduje. Moc děkujeme.

Všem díky za přečtení těchto propozic, a to nejsou nejkratší :-) a těšíme se na setkání na Luckém vrchu.

 
     
 

Doporučujeme prostudovat před závodem:
Soutěžní řád dogtrekkingu (na www.dogtrekking.info)
Závod je zařazen do seriálu Mistrovství ČR v dogtrekkingu a závodníci jsou povinni řídit se Soutěžním řádem dogtrekkingu.

 
     
     

© Copyright design and photos by Petra Plisková and Toulovec Team